Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Kalendarz prac rady  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

   

Dziś jest: 23 maja 2018,     Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza
  Strona główna\ ...\ Bieżące informacje

  Nabór wniosków o dofinansowanie (dotyczy środków na podjęcie działalności gospodarczej)

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do konkursu nr CAZ.5803.1.2.2013. Termin rekrutacji: od dnia 17 maja 2013 r. do 24 maja 2013 r.

   Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie formularzu. Wzór dostępny jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów, I Piętro pok. 107) lub na stronie internetowej urzędu: www.puplubaczow.pl. Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie, II Piętro pok. 200.

   Kwota środków przewidziana do rozdysponowania w konkursie w ramach Projektu systemowego pn. „Więcej szans w powiecie lubaczowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych: 408 500,00 zł.

   Rekomendację komisji konkursowej do otrzymania dofinansowania będzie mogło otrzymać 19 wnioskodawców. Wysokość pojedynczego dofinansowania ustala się w kwocie do 21 500,00 zł.

Do Projektu systemowego pn. „Więcej szans w powiecie lubaczowskim” zakwalifikowani mogą być kobiety i mężczyźni spełniający poniższe warunki:

  1. nie uczestniczyli dotychczas w Projekcie systemowym pn.”Więcej szans w powiecie lubaczowskim” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie od 28 stycznia 2008 r., oraz
  2. są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie jako osoby bezrobotne.

   W pierwszej kolejności rekomendację komisji konkursowej do otrzymania dofinansowania będą mogli otrzymać:

  1. bezrobotni do 30 roku życia,
  2. bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  3. bezrobotni niepełnosprawni.

   Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowania wniosków o dofinansowanie do konkursu zawarte są w Regulaminie przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie lub na stronie internetowej urzędu: www.puplubaczow.pl.

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-04-30 19:11:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-04-30 19:14:21


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: