Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 24 maja 2019,     Imieniny: Joanny, Marii, Zuzanny
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o zmianie przepisów dotyczących utrzymywania psów

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w dniu 15 listopada 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń wprowadzające zmiany w zakresie wzrostu kar za nie zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (w tym psów przebywających poza terenem posesji bez opieki). Dotychczasowe kary grzywny za nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, wynoszące do 250 zł zostały zwiększone do kary grzywny do 1 000 złotych, kary nagany oraz dodatkowo wprowadzono możliwość zastosowania kary ograniczenia wolności (art. 77 § 1. Kodeks wykroczeń: „ Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”). Zgodnie z w/w zmianą przepisów w określonych przypadkach kara grzywny została zwiększona do 5 000 złotych (art. 77 § 2,  art. 78 i art. 108 w związku z art. 1 § 1 Kodeks wykroczeń).

   Aby uniknąć wyżej wymienionych kar przypominam właścicielom psów o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa
(w tym: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o inspekcji weterynaryjnej, ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwały Rady Gminy Lubaczów Nr XXVIII/273/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów oraz uchwały Rady Gminy Lubaczów nr XVIII/168/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczowie) do których w szczególności należą:

  • sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru jeżeli nie są uwiązane, nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym; utrzymywania ich na uwięzi, w kojcu lub ogrodzonej posesji,
  • wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów agresywnych w kagańcu, na tereny przeznaczone do użytku publicznego,
  • usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z miejsc publicznych,
  • oznaczenie  wejścia na posesję, na której znajduje się pies, tabliczką ostrzegawczą o treści „Uwaga pies” lub podobnej.

   Nie dostosowanie się do w/w przepisów skutkuje skierowaniem na Policję wniosku o ukaranie mandatem karnym właściciela psa.

   Gorąco apeluję do właścicieli psów, o przestrzeganie swoich obowiązków, a zwłaszcza o nie wypuszczanie zwierząt poza teren ogrodzonej posesji bez opieki. Niestosowanie się właścicieli psów do obowiązujących przepisów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców gminy, szczególnie dzieciom.

   Nie czekajmy aż wydarzy się tragedia. Pogryzienie przez psa wiąże się z długotrwałym i bolesnym leczeniem, a właściciel zwierzęcia zawsze ponosi pełną odpowiedzialność  i konsekwencje karne oraz finansowe.

 

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2018-12-06 14:24:25
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2018-12-06 14:25:58


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: