Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 16 stycznia 2019,     Imieniny: Marcelego, Włodzimierza
  Strona główna\ ...

    Konsultacje
Lubaczów, dnia 07.11.2013 r.
ORG.526.11.2013

K O N S U L T A C J E

Działając w oparciu o uchwałę Nr LIV/520/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego, Wójt Gminy Lubaczów informuje, że od 08.11.2013 r. zbierane będą opinie, propozycje, sugestie, wnioski i uwagi do projektu uchwały Rady Gminy Lubaczów w sprawie Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2015.

Projekt w/w uchwały zamieszczony zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubaczów w dziale prawo lokalne, zakładka „projekty uchwał” dnia 08.11.2013 r. (link do projektu)

Powyższe propozycje w formie pisemnej można przedłożyć albo przesłać na adres Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów lub pocztą elektroniczną: sekretarz@lubaczow.com.pl

Termin nadsyłania opinii, propozycji, sugestii, wniosków i uwag do w/w projektów uchwał w formie pisemnej upływa 25.11.2013 r.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-11-15 13:00:06
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-11-15 13:49:12
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory samorzadowe 2018  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: