Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Kalendarz prac rady  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

   

Dziś jest: 16 sierpnia 2018,     Imieniny: Joachima, Rocha
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopalnia Siarki”
Wójt Gminy Lubaczów

06.06.2013 r.

   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Lubaczów Nr X/111/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOPALNIA SIARKI” obejmującego obszar około 58,0 ha położony w obrębie geodezyjnym Podlesie i Sieniakwa, związanych z byłą kopalnią siarki rodzimej „Basznia”  – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 czerwca 2013 r. do 04 lipca 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu.

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 o godz. 10.00.

   Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

   Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubaczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2013 r.

 Wiesław Kapel
Wójt Gminy Lubaczów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-06-06 08:09:59
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-06-06 08:14:09
 
    MPZP Lisie Jamy
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na zebraniu wiejskim w sołectwie Lisie Jamy w dniu 9-06-2013 r. zamieszczamy poniżej projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lisie Jamy I" wraz z rysunkiem planu celem zapoznania się z nim mieszkańców.

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2013-06-10 13:44:58
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-06-10 18:28:16
 
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów

Pliki do pobrania:
  -> Dąbków
  -> Młodów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-06-11 07:29:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-06-11 07:30:22
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: