Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 16 stycznia 2019,     Imieniny: Marcelego, Włodzimierza
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 60 mm wraz z przyłączem Ø 32 mm na działkach nr ewid. 464/5, 521/1, 522, 524 oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm na działkach o nr ewid. 522, 524 w miejscowości Lisie Jamy

IKR.6733.08.2012
Lubaczów 03.09.2012 r.

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

  ZAWIADAMIAM

 że w dniu 03.09.2012 r. została wydana na wniosek Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 „Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 60 mm wraz z przyłączem Ø 32 mm na działkach nr ewid. 464/5, 521/1, 522, 524 oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm na działkach o nr ewid. 522, 524 w miejscowości Lisie Jamy”.

 W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w tut. Urzędzie pok. nr 7.

 Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl),  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń  miejscowości  Lisie Jamy.

Wójt Gminy Lubaczów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-09-03 18:41:36
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-09-03 19:43:21
 
    Wszczęcie procedury ustanowienia stref ochronnych

   5 września 2012 zarządzeniem Wójta Gminy Lubaczów nr 80/2012 została wszczęta procedura ustanowienia stref ochronnych ujęcia wody w Mokrzycy, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, a także ze względu na ochronę zasobów ujęcia wody w Mokrzycy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-09-12 08:20:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-09-12 08:25:17
 
    Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia od gazociągu w miejscowości Załuże do gazociągu wylotowego z likwidowanej stacji redukcyjno – pomiarowej 1º w miejscowości Nowe Sioło

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-09-20 09:51:14
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-09-20 09:52:01
 
    Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 90 mm na działkach o numerach ewidencyjnych: 62, 63, 212/1, 230, 231, 232, 233, 234 w miejscowości Bałaje oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm wraz z kolektorem tłocznym Ø 63 i przepompownią ścieków na działkach nr ewidencyjnych: 230, 231, 232, 233, 234, 212/1, 62, 63, 64/1, 65/1, 65/2, 65/3, 67 w miejscowości Bałaje oraz na działkach i numerach ewidencyjnych: 87, 88/1, 212/2, 236 w miejscowości Mokrzyca

IKR.6733.12.2012
Lubaczów 24.09.2012r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 24.09.2012 r. została wydana na wniosek Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 90 mm na działkach o numerach ewidencyjnych: 62, 63, 212/1, 230, 231, 232, 233, 234 w miejscowości Bałaje oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm wraz z kolektorem tłocznym Ø 63 i przepompownią ścieków na działkach nr ewidencyjnych: 230, 231, 232, 233, 234, 212/1, 62, 63, 64/1, 65/1, 65/2, 65/3, 67 w miejscowości Bałaje oraz na działkach i numerach ewidencyjnych: 87, 88/1, 212/2, 236 w miejscowości Mokrzyca”.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w tut. Urzędzie pok. nr 7.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl),  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń  miejscowości  Bałaje oraz Mokrzyca.

Wójt Gminy Lubaczów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-09-24 11:35:01
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-09-24 11:35:01
 
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów

Pliki do pobrania:
  -> Młodów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-09-27 08:06:31
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2012-11-02 07:33:37
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory samorzadowe 2018  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: