Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 17 lutego 2019,     Imieniny: Donata, Łukasza, Zbigniewa
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów przeznaczonej do oddania w najem w miejscowości Krowica Sama

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-12-10 14:49:16
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-12-10 14:49:23
 
    Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 3/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów
Obwieszczenieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 3/2011 Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów

   Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Lubaczów Nr VII/58/2011 z dnia 30 marca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 3/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 grudnia 2012 r. do 11 stycznia 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 (sala narad), w godzinach pracy Urzędu.

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ZMIANY NR 3/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 o godz. 10.00.

   Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

   Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubaczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2013 r.

Wiesław Kapel
Wójt Gminy L u b a c z ó w

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-12-12 11:10:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-12-12 13:11:41
 
    OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 1/2009 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów

Lubaczów dnia 12.12.2012 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu
ZMIANY NR 1/2009 Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz  uchwały Rady Gminy Lubaczów Nr XXXV/351/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 1/2009 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 grudnia 2012 r.  do 28 stycznia 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 (sala narad), w godzinach pracy Urzędu.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ZMIANY NR 1/2009 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy,  osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubaczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2013 r.

Wiesław Kapel

Wójt Gminy Lubaczów


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2012-12-12 14:41:23
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2012-12-12 14:43:37
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory samorzadowe 2018  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: