Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 17 lutego 2019,     Imieniny: Donata, Łukasza, Zbigniewa
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-01 15:30:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-06 09:31:12
 
    OBWIESZCZENIE o przystąpieniu przez Gminę Lubaczów do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn.: LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY LUBACZÓW NA LATA 2010 - 2018

   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 39 i art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) informuję, iż:
  1. Gmina Lubaczów przystąpiła do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY LUBACZóW NA LATA 2010-2018”.
  2. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie: projektem dokumentu pn. „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY LUBACZóW NA LATA 2010-2018”, prognozą oddziaływania na środowisko oraz stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-23/2/10/SD z dnia 23.09.2010 r. oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak: SNZ.4610-99/10 z dnia 27.09.2010 r. W/w dokumentacja jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 21 w godzinach urzędowania (pn-pt,7:00-15:00) oraz jest dostępna za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy Lubaczów: www.lubaczow.com.pl .
  3. W przedmiotowej sprawie można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 21 w godzinach urzędowania (pn-pt,7:3-15:30), lub za pomocą środków elektronicznych na adres: sekretariat@lubaczow.com.pl . Termin składania uwag i wniosków upływa z dniem 12.11.2010 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
  4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubaczów.
  5. Dla ww. dokumentu nie będzie prowadzone transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
   Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 21 dni w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów www.lubaczow.com.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-08 09:20:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-08 09:22:42
 
    Ogłoszenie

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-14 10:12:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-19 10:18:32
 
    Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-18 10:19:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-19 10:19:56
 
    Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w najem – wieś Basznia Dolna

Pliki do pobrania:
  -> Wykaz


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-18 11:46:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-19 11:51:45
 
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-18 11:47:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-19 11:51:02
 
    Nabór - Młodszy referent w Urzędzie Gminy Lubaczów
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko młodszego referenta ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pliki do pobrania:
  -> ogłoszenie


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-10-29 09:44:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-22 11:56:39
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory samorzadowe 2018  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: