Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 17 lutego 2019,     Imieniny: Donata, Łukasza, Zbigniewa
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2007-2013 - nabór wniosków
I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Lubaczów

    Informuję, że od 9 listopada rolnicy mogą składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o pomoc finansową w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013. Pomoc przysługuje według kolejności złożenia wniosków.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-02 07:14:05
 
    Systemy solarne w gminie Lubaczów

    Gmina Lubaczów, wspólnie z innymi gminami z terenu Powiatu Lubaczowskiego i Powiatu Jarosławskiego, rozważa możliwość starania się o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu dotyczącego zakupu i instalacji kolektorów słonecznych w obiektach indywidualnych oraz obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Lubaczów.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-02 08:16:09
 
  (Z)  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – wieś Lisie Jamy

Wójt Gminy Lubaczów
Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004r z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – wieś Lisie Jamy

Kw  Nr działki
Powierzchnia Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena nieruchomości
16302
932/14
0,1300 ha
Działka budowlana
Przetarg
7178,00
  
    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 19.12.2007
    Bliższych  informacji o  nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 15, tel. (016) 632 -16 -84  wew. 25

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-08 11:07:42
 
  (Z)  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – wieś Basznia Dolna

Wójt Gminy Lubaczów
Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004r z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – wieś Basznia Dolna

Kw  Nr działki
Powierzchnia Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena nieruchomości
27511
810/4
0,0521 ha
Działka budowlana - usługowa
Przetarg
3685,00


    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 19.12.2007
    Bliższych  informacji o  nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 15, tel. (016) 632 -16 -84  wew. 25

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-08 11:19:31
 
  (Z)  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – wieś Tymce

Wójt Gminy Lubaczów
Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004r z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność  Gminy Lubaczów – wieś Tymce

Kw  Nr działki
Powierzchnia Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena nieruchomości
26647
556/3
0,2300 ha
Działka budowlana Przetarg
5380,00

    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 19.12.2007
    Bliższych  informacji o  nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 15, tel. (016) 632 -16 -84  wew. 25

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-08 11:23:25
 
  (Z)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - wieś Młodów

Wójt Gminy Lubaczów
Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004r z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  stanowiących własność Gminy Lubaczów - Młodów

Kw  Nr działki
Powierzchnia Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena nieruchomości
26915
927
0,0600 ha
Działka budowlana Przetarg
3305,00

    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 19.12.2007
    Bliższych  informacji o  nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 15, tel. (016) 632 -16 -84  wew. 25

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-08 11:26:15
 
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów- Budomierz

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 7 listopada 2007 r. na wniosek Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów- Budomierz stanowiącego dojazd do projektowanego przejścia granicznego Budomierz – Hruszew zlokalizowanego na terenie miejscowości Budomierz (zmiana przebiegu trasy końcowego fragmentu istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 867). Projektowana trasa o długości 1830 mb zawiera przebudowę 2 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz drogi serwisowe obsługujące przyległy teren zlokalizowanego po obu stronach drogi.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-12 09:54:31
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory samorzadowe 2018  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: