Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 17 stycznia 2019,     Imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

  Aktualne stawki podatkowe i wzory deklaracji podatkowych


Aktualne stawki podatkowe i wzory deklaracji podatkowych:

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-09-18 11:56:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-06-07 08:49:11
  Informacja dotycząca zgłaszania do opodatkowania nabywanych gruntów i budynków

    Realizując zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ,informuję że każda osoba fizyczna czy prawna, która nabywa grunty bądź zabudowania na podstawie aktu notarialnego lub umowy dzierżawy zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych lub Gminą Wiejską Lubaczów ma ustawowy obowiązek /na podstawie art. 6 a ust.5 ustawy o podatku rolnym, art.6 ust.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i art.6 ust.2 ustawy o lasach/ złożyć w terminie 14 -tu dni od dnia zawarcia aktu notarialnego lub umowy dzierżawy do organu podatkowego /Urzędu Gminy/ informację o gruntach, informacje o lasach lub informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
    Nie spełnienie powyższego obowiązku w oznaczonym terminie spowoduje wszczęcie postępowania karno-skarbowego na podstawie art. 54 i 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy /tekst jednolity: Dz.U.z 2007r. Nr.111 póz.765 z późn. zmianami/.
Wójt Gminy
 Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-21 14:52:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-04 13:40:56
    Informacja podatkowa 2019
PODATEK ROLNY

Do obliczania podatku rolnego Rada Gminy Lubaczów przyjęła cenę żyta ogłoszoną przez GUS na dany rok podatkowy tj. 54,36 zł/q.

Stawka podatku rolnego, zgodnie z ustawą o podatku rolnym wynosi 2,5 q x cena żyta dla gospodarstw większych od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego i 5 q dla gospodarstw mniejszych od 1 ha.

Stawka podatku rolnego na rok 2019 wynosi 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Dla gospodarstwa mniejszego od 1 ha stawka wynosi 271,80 zł


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2019-01-12 16:09:27
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2019-01-12 16:11:44
 
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2019-01-09 13:21:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2019-01-09 13:22:24
 
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy stanowiących własność Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2018-09-06 08:59:41
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2018-09-06 09:00:26
 
    Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów przeznaczonej do oddania w najem, dotychczasowemu najemcy, w miejscowości Dąbków

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2018-08-09 08:03:17
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2018-08-09 08:03:27
 
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2018-07-03 19:28:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2018-07-04 19:28:52
 
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2018-06-12 12:40:21
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2018-06-12 12:40:30
 
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2018-03-27 14:04:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2018-03-27 14:05:03
 
Strona 1 z 23 >>
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory samorzadowe 2018  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: