Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Kalendarz prac rady  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

   

Dziś jest: 29 kwietnia 2017,     Imieniny: Piotra, Rity
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

  Aktualne stawki podatkowe i wzory deklaracji podatkowych


Aktualne stawki podatkowe i wzory deklaracji podatkowych:

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-09-18 11:56:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-06-07 08:49:11
  Informacja dotycząca zgłaszania do opodatkowania nabywanych gruntów i budynków

    Realizując zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ,informuję że każda osoba fizyczna czy prawna, która nabywa grunty bądź zabudowania na podstawie aktu notarialnego lub umowy dzierżawy zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych lub Gminą Wiejską Lubaczów ma ustawowy obowiązek /na podstawie art. 6 a ust.5 ustawy o podatku rolnym, art.6 ust.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i art.6 ust.2 ustawy o lasach/ złożyć w terminie 14 -tu dni od dnia zawarcia aktu notarialnego lub umowy dzierżawy do organu podatkowego /Urzędu Gminy/ informację o gruntach, informacje o lasach lub informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
    Nie spełnienie powyższego obowiązku w oznaczonym terminie spowoduje wszczęcie postępowania karno-skarbowego na podstawie art. 54 i 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy /tekst jednolity: Dz.U.z 2007r. Nr.111 póz.765 z późn. zmianami/.
Wójt Gminy
 Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-21 14:52:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-04 13:40:56
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Pliki do pobrania:
  -> Basznia Dolna


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-04-27 14:38:05
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-04-27 14:38:18
 
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-04-10 14:47:53
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-04-10 14:48:19
 
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-04-10 13:57:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-04-10 13:58:08
 
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-02-14 19:11:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-02-14 19:12:25
 
    Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości Uproszczonych Planów Urządzania Lasu wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu „Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Lubaczów na lata 2017 - 2026" wraz z Prognozą Odziaływania na Środowisko.

Z dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubaczów ul. Jasna 1, pok. nr 1, od dnia 16.12.2016 r. do 16.01.2017 r. w godz. od 7.00 do 15.00.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-12-15 14:17:05
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-12-15 14:30:56
 
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy lokalu socjalnego

Pliki do pobrania:
  -> Basznia Dolna


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-12-09 10:47:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-12-09 10:48:25
 
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-11-16 09:53:56
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-11-16 09:54:07
 
Strona 1 z 21 >>
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
   
 Kalendarz wydarzeń  
 Dane teleadresowe  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Gmina w obiektywie  
 Dokumenty strategiczne  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: