Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 stycznia 2019,     Imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina
  Strona główna\ ...\ Rewitalizacja

  Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Lubaczów, 05.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

            Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.)

 Wójt Gminy Lubaczów

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

 Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 12.12.2017 r. do dnia 11.01.2018 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  • a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@lubaczow.com.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Gminny Program Rewitalizacji”.
  • b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Gminny Program Rewitalizacji”.
  • c) bezpośrednio do pok. nr 4, w budynku Urzędu Gminy Lubaczów w godzinach pracy Urzędu.
  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
  2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1,  37-600 Lubaczów, w pok. nr 21, w godzinach pracy Urzędu.

   Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Lubaczów.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 12.12.2017 r.:

  • w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pok. nr 21, w godzinach pracy Urzędu;
  • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl w zakładce Rewitalizacja), oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl).

  Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-12-05 11:50:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-12-05 11:53:20


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory samorzadowe 2018  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: