Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 10 grudnia 2018,     Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii
  Strona główna\ ...\ Karty informacyjne

   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dokumenty wymagane:
§Wypełniony formularz wniosku (własnoręcznie podpisany) o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dostępny na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku pracy

Załączniki:

o zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
o dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
o pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
o decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie potwierdzające spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Dokumenty do wglądu:

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości:§ 5,00 zł od złożenia wniosku § 0,50 zł od każdego załącznika(znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Gminy)

Termin załatwienia :
W terminie od jednego do dwóch miesięcy od złożenia wniosku

Komórka załatwiająca sprawę:

Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
tel. (16) 632 16 84, fax. (17) 717 36 55
e-mail: sekretariat@lubaczow.com.pl
Referat Organizacyjny i Oświaty

Osoby upoważnione do załatwienia sprawy:

    ANNA JANCZURA - 016-6321684 w. 22, a.janczura@lubaczow.com.pl

Miejsce składania wniosku:

Odwołanie:
do SKO w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów w terminie 14 od otrzymania decyzji

Odwołanie opłaty:

Podstawa prawna:
§art.18 ust.1,2,3, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zmianami),

Uwagi:

Placówki prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (restauracje, bary, kawiarnie, itp.) winny być usytuowane w odległości co najmniej 120 m, od głównej drogi wjazdowej, bramy lub wejścia na teren obiektów kultu religijnego, zaś co najmniej w odległości 100 m od obiektów szkół i innych palcówek oświatowo-wchowawczych i opiekuńczych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dworców kolejowych i autobusowych, obiektów zajmowanych przez organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości, basenów i kąpielisk.Placówki prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży winny być usytuowane w odległości co najmniej 70 m, od głównej drogi wjazdowe, bramy lub wejścia na teren obiektów kultu religijnego, zaś co najmniej w odległości 50 m od obiektów szkół i innych palcówek oświatowo-wchowawczych i opiekuńczych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dworców kolejowych i autobusowych, obiektów zajmowanych przez organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości, basenów i kąpielisk.Placówka prowadząca sprzedaż napojów alkoholowych winna spełniać następujące warunki: Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzi się w wyodrębnionych punktach sprzedaży, którymi są:1) sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych, 2) wydzielone stoiska w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej pow

Formularze: Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory samorzadowe 2018  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: