Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 10 grudnia 2018,     Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii
  Strona główna\ ...\ Karty informacyjne

   Poświadczenie własnoręczności podpisu

Dokumenty wymagane:
1. Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu.

Załączniki:
1. Wypisane upoważnienie bez podpisu osoby upoważniającej (własnoręczny podpis musi zostać złożony w obecności urzędnika).
2. Wypisane oryginalne druki rentowe z ZUS lub KRUS ( ZUS Rp-9 i ZUS Rp-8) bez podpisów osób składających oświadczenia lub deklaracje
3. Dowód uiszczenia opłaty (jeśli czynność nie podlega zwolnieniu).

Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty osoby składającej podpis lub inny dokument potwierdzający tożsamość– do wglądu urzędnika.

Opłaty:
Opłata skarbowa od czynności urzędowej:
- za poświadczenie własnoręczności podpisu na upoważnieniach – od każdego podpisu – 9 złotych, (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2006r. Nr 225, poz. 1635),
- za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach do ZUS-u lub KRUS-u - czynność nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. B, u

Termin załatwienia :
Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki chyba, że wymagane jest poświadczenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Komórka załatwiająca sprawę:

Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
tel. (16) 632 16 84, fax. (17) 717 36 55
e-mail: sekretariat@lubaczow.com.pl
Osoby upoważnione do załatwienia sprawy:


Miejsce składania wniosku:
Sekretariat Urzędu Gminy

Odwołanie:
brak

Odwołanie opłaty:
nie dotyczy

Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 27 poz. 185 z 2007 r.) - na upoważnienia do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz dokumentów z urzędów i instytucji, a także na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno – rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń ( Dz. U. Nr 10, poz. 49 z późn. zm.),
3) art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)

Uwagi:
Poświadczenie własnoręczności podpisu przez .............
Na jakich dokumentach urząd gminy powinien poświadczać własnoręczność podpisu?
Poświadczanie własnoręczności podpisów na dokumentach, zgodnie z art. 79 pkt 2, art. 96-101 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 369), należy do zadań notariusza. Rozdział 4 ustawy - Prawo o notariacie (art. 96-101) określa zasady dokonywania przez notariusza następujących poświadczeń: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazowym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 101 cytowanej ustawy, minister sprawiedliwości 12 kwietnia 1991 r. wydał rozporządzenie w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 33, poz. 148). Zgodnie z par. 1 tego rozporządzenia, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej (a tak jest w większości gmin w kraju), wójtowie gmin zostali upoważnieni do poświadczania własnoręczności podpisu:
- na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
- na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy, składającego oświadczenie.
Inne poświadczenia dokumentów przez organy samorządu gminnego, na przykład umów, nie będą miały charakteru urzędowego poświadczenia podpisu - przepisy u

Formularze: Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory samorzadowe 2018  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: