Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 10 grudnia 2018,     Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii
  Strona główna\ ...\ Karty informacyjne

   Pomoc w formie sprawowania pogrzebu

Dokumenty wymagane:
Pisemny wniosek osoby trzeciej lub członka rodziny o sprawienie pogrzebu na koszt gminy Lubaczów

Załączniki:

Odpis skrócony aktu zgonu
Oryginał zaświadczenia dotyczącego braku uprawnień zmarłego oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego

Dokumenty do wglądu:

Opłaty:
Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia :
Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30. dni od dnia złożenia podania

Komórka załatwiająca sprawę:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jasna 1, Lubaczów
tel. 166321684 w.30, fax. 177173655
e-mail: m.oleszycka@gops.lubaczow.com.pl
Pomoc społeczna

Osoby upoważnione do załatwienia sprawy:

    MARIA PYTEL - 016-6321684 w. 27, m.pytel@gops.lubaczow.com.pl
    JUSTYNA BUCZKO - 016-6321684 w. 27, j.buczko@gops.lubaczow.com.pl

Miejsce składania wniosku:

Odwołanie:
do SKO w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów w terminie 14 od otrzymania decyzji

Odwołanie opłaty:
Brak

Podstawa prawna:

Art.17 ust. 1 pkt. 15, art. , art. 44 ust. art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z poz. zm)
Art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz u. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z póż. zm).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 105
Uchwała Nr X/100/207 Rady Gminy Lubaczów z Dnia 20 lipca 2007 w sprawie okreslenia sposobu sprawowania pogrzebu.
Zarządzenia Nr. 33/2004 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 17 maja 2004r. w sprawie udzielania upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Lubaczów

Uwagi:

Formularze:
Brak Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory samorzadowe 2018  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: