Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 11 grudnia 2018,     Imieniny: Damazego, Waldemara, Artura
  Strona główna\ ...\ Karty informacyjne

   Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych

Dokumenty wymagane:
 • Podanie o pracę (wzór na stronie internetowej, regale na druki, u pracownika).
 • Bezrobotny ubiegający się o pracę musi mieć status osoby bezrobotnej i co najmniej 12 miesięczny okres przebywania w ewidencji PUP w okresie 2 latu.
 • Urząd Gminy nie był jedynym pracodawcą w okresie ostatnich 2 lat.
W ramach prac interwencyjnych mogą być aktywizowane osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy a mianowicie:
 • bezrobotni do 25 roku życia.
 • bezrobotni długotrwale lub kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia.
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego
 • bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 18 lat.
W ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych mogą być aktywizowane osoby, które dodatkowo są Beneficjentami pomocy społecznej oraz dłużnicy alimentacyjni.
W przypadku zakwalifikowania bezrobotnego do

Załączniki:
nie dotyczy

Dokumenty do wglądu:
nie dotycz

Opłaty:
Bez opłat

Termin załatwienia :
W zależności od:
 • środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy
 • limit środków finansowych z Funduszu Pracy przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na aktywizację lokalnego rynku pracy.
 • potrzeb(zakres robót, prowadzonych inwe

Komórka załatwiająca sprawę:

Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
tel. (16) 632 16 84, fax. (17) 717 36 55
e-mail: sekretariat@lubaczow.com.pl
Osoby upoważnione do załatwienia sprawy:


Miejsce składania wniosku:
Wniosek o zatrudnienie i informacje na temat sposobu załatwienia sprawy można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pok. 14.

Odwołanie:
brak

Odwołanie opłaty:
nie dotycz

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 69 poz. 415 tekst jednolity z 2008r. z późn. zm. )
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 07. 01.2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizacji prac interwencyjnych robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne ( Dz. U. Nr 5 . poz.25 późn. zm.)

Uwagi:
Termin załatwienia jest zależny od: - środków finansowych zabezpieczonych w  budżecie Gminy - limitu środków finansowych z  Funduszu Pracy przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na aktywizację lokalnego rynku pracy. - potrzeb ( zakresu robót, prowadzonych inwestycji na terenie Gminy.)

Formularze: Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory samorzadowe 2018  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: